KOPRIVICA LELIĆANIN, Marija. Италијанство је у очима посматрача: анализа реакција публике на италијанску туристичку кампању Italia. Open to Meraviglia. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 72, n. 1, p. 201-227, may 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1120>.
Датум приступа: 15 july 2024