Ranđelović, M. (2024). Tрагови османске културе у урбаној инфраструктури и живој заједници обреновићевског Ниша (1878–1903). Гласник Етнографског института САНУ, 72(1), 133-154. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1116