RANĐELOVIĆ, Milan. Tрагови османске културе у урбаној инфраструктури и живој заједници обреновићевског Ниша (1878–1903). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 72, n. 1, p. 133-154, may 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1116>.
Датум приступа: 15 july 2024