Safari, S. (2024). Jезик, концептуализација и културолошка лингвистика. Улога културе у формирању когнитивних шема у језицима. Гласник Етнографског института САНУ, 72(1), 79-98. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1112