SAFARI, Saeed. Jезик, концептуализација и културолошка лингвистика. Улога културе у формирању когнитивних шема у језицима. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 72, n. 1, p. 79-98, may 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1112>.
Датум приступа: 15 july 2024