Vasić, D. (2024). Соларно божанство у јапанској митологији. Гласник Етнографског института САНУ, 72(1), 59-78. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1111