Bjeljac (Srbija), ., & Radovanović, M. (2016). Мултидисциплинарно проучавање значајнијих миграција на примеру територије Војводине (Србија) у 20. веку. Гласник Етнографског института САНУ, 64(3), 493-507. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/109