BJELJAC (SRBIJA), Željko; RADOVANOVIĆ, Milan. Мултидисциплинарно проучавање значајнијих миграција на примеру територије Војводине (Србија) у 20. веку. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 493-507, dec. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/109>.
Датум приступа: 15 june 2024