Kyriazakos, E., & Katsadoros, G. (2023). „На улицама разноликости”: Урбани простор као место рођења слободног изражавања и уметничког стваралаштва: случај Николаса Асимоса у крају Егзархија у Атини. Гласник Етнографског института САНУ, 71(2), 157–175. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1086