KYRIAZAKOS, Emmanuel C.; KATSADOROS, George. „На улицама разноликости”: Урбани простор као место рођења слободног изражавања и уметничког стваралаштва: случај Николаса Асимоса у крају Егзархија у Атини. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 157–175, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1086>.
Датум приступа: 29 feb. 2024