Pavlásek, M. (2023). Ни Немци ни Чеси. Исељеници из чешких земаља у румунском Банату у замци етницизма. Гласник Етнографског института САНУ, 71(2), 225–250. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1077