PAVLÁSEK, Michal. Ни Немци ни Чеси. Исељеници из чешких земаља у румунском Банату у замци етницизма. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 225–250, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1077>.
Датум приступа: 29 feb. 2024