Zlatović, A. (2023). Дигитална бесмртност – од научне фантастике до потенцијалне интернет реалности. Гласник Етнографског института САНУ, 71(2), 251–273. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1072