Mevorah, V., Guga, J., & Markov, . (2023). Божански геније, субверзивни херој или креативни предузетник? Истраживање различитих аспеката уметника као митске фигуре. Гласник Етнографског института САНУ, 71(1), 99-121. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1060