Trifunović, V. (2023). „Вакцинална колебљивост“ у западној и источној Европи: значај контекстуалних утицаја. Гласник Етнографског института САНУ, 70(3), 153–173. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1045