Grbović, V. (2023). Улога жене у високом образовању: спрега оперског уметника и вокалног педагога у периоду југословенског социјализма. Гласник Етнографског института САНУ, 70(3), 99–118. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1041