Arsić, I. (2023). Од справљенице до задругарке: образовање православних Српкиња у Дубровнику 1831–1914.. Гласник Етнографског института САНУ, 70(3), 23–36. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1037