ARSIĆ, Irena. Од справљенице до задругарке: образовање православних Српкиња у Дубровнику 1831–1914.. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 3, p. 23–36, jan. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1037>.
Датум приступа: 26 may 2024