Ivanović Barišić, M. (2022). Материјална култура из новог угла. Данијела Велимировић, Кибле, баклаве и фистани: традиционална материјална култура Срба у XIX и почетком XX века. Гласник Етнографског института САНУ, 70(2), 275-278. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1034