IVANOVIĆ BARIŠIĆ, Milina. Материјална култура из новог угла. Данијела Велимировић, Кибле, баклаве и фистани: традиционална материјална култура Срба у XIX и почетком XX века. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, p. 275-278, sep. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1034>.
Датум приступа: 17 apr. 2024