Milosavljević, T. (2022). Карактеристике лингвокултурног концепта ̓одећа̓ у српском призренском говору. Гласник Етнографског института САНУ, 70(2), 245-266. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1032