MILOSAVLJEVIĆ, Tanja. Карактеристике лингвокултурног концепта ̓одећа̓ у српском призренском говору. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, p. 245-266, sep. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1032>.
Датум приступа: 22 apr. 2024