Tomašević, M. (2022). Космогонијске представе код деце виших разреда основне школе: детињство и свемир. Гласник Етнографског института САНУ, 70(2), 129-151. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1027