TOMAŠEVIĆ, Milan. Космогонијске представе код деце виших разреда основне школе: детињство и свемир. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, p. 129-151, sep. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1027>.
Датум приступа: 23 apr. 2024