Lendák-Kabók, K. (2020). Стратегије балансирања жена између каријере и породице у академској заједници у Србији: разлике у етничком и социјалном пореклу. Гласник Етнографског института САНУ, 68(2), 295–317. Preuzeto od http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/898