LENDÁK-KABÓK, Karolina. Стратегије балансирања жена између каријере и породице у академској заједници у Србији: разлике у етничком и социјалном пореклу. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 2, p. 295–317, sep. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/898>.
Датум приступа: 24 nov. 2020