PETROV, Ana. Предлог социо-антрополошке типологије носталгије: од концепта болести до симптома савремене културе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 1, p. 221–236, may 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/865>.
Датум приступа: 22 oct. 2020