Válka, M. (2020). Чехословачка република и формирање етнографске науке у време „прве републике“ (1918–1938) – први део. Гласник Етнографског института САНУ, 68(1), 171–184. Preuzeto od http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/862