VÁLKA, Miroslav. Чехословачка република и формирање етнографске науке у време „прве републике“ (1918–1938) – први део. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 1, p. 171–184, may 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/862>.
Датум приступа: 13 aug. 2020