Jakovlјević Šević, T. (2020). Ког је рода град? Oдоними и oродњавање простора: пример града Новог Сада. Гласник Етнографског института САНУ, 68(1), 113–129. Preuzeto od http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/859