JAKOVLЈEVIĆ ŠEVIĆ, Tijana. Ког је рода град? Oдоними и oродњавање простора: пример града Новог Сада. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 1, p. 113–129, may 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/859>.
Датум приступа: 13 aug. 2020