##article.return## Martina Pavlicová, Cestami lidového tance. Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie (On the Ways of Folk Dance. Zdenka Jelínková and Czech Ethno-Choreology) Preuzmi fajl ##common.downloadPdf##