Trijić, Vesna. " Драган Милошевић, Библиографија радова о страдању Рома у Другом светском рату на територији Југославије" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)