Trijić, Vesna. " Драган Милошевић, Библиографија радова о страдању Рома у Другом светском рату на територији Југославије." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 509–511. Web. 30 Nov. 2023