Trijić, V. 2021 Sep 24. Драган Милошевић, Библиографија радова о страдању Рома у Другом светском рату на територији Југославије. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:2