Trijić, V. (2021). Драган Милошевић, Библиографија радова о страдању Рома у Другом светском рату на територији Југославије. Гласник Етнографског института САНУ, 69(2), 509–511. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/986