TRIJIĆ, Vesna. Драган Милошевић, Библиографија радова о страдању Рома у Другом светском рату на територији Југославије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 509–511, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/986>.
Датум приступа: 30 nov. 2023