Đorđević Crnobrnja, Jadranka. " O којој интеграцији је реч? Поводом књиге Рахеле Јурковић Интеграција азиланата у хрватско друштво: културноантрополошка студија" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)