Đorđević Crnobrnja, Jadranka. " O којој интеграцији је реч? Поводом књиге Рахеле Јурковић Интеграција азиланата у хрватско друштво: културноантрополошка студија." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 496–502. Web. 27 Nov. 2021