Jurković, Rahela. " Nogomet kao sredstvo izgradnje socijalnog kapitala izbjeglica u Hrvatskoj" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)