Jurković, R. 2021 Sep 24. Nogomet kao sredstvo izgradnje socijalnog kapitala izbjeglica u Hrvatskoj. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:2