Tournois, Laurent, I Đerić, Gordana. " Да ли је културна интимност пресудна? Симит Сараји на Обилићевом венцу у Београду: хетеротипија, не-место и место „других“" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)