Tournois, Laurent, & Gordana Đerić. " Да ли је културна интимност пресудна? Симит Сараји на Обилићевом венцу у Београду: хетеротипија, не-место и место „других“." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 457–476. Web. 7 Dec. 2022