Tournois, L., & Đerić, G. 2021 Sep 24. Да ли је културна интимност пресудна? Симит Сараји на Обилићевом венцу у Београду: хетеротипија, не-место и место „других“. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:2