Simić, Marina. " Жил Делез, Феликс Гатари и антропологија: заборављени случај Грегорија Бејтсона." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 413–431. Web. 30 Nov. 2022