Velimirović, Danijela. " Од природе до културе: храна и род у руралној Шумадији у 19. и почетком 20. века" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)