Velimirović, Danijela. " Од природе до културе: храна и род у руралној Шумадији у 19. и почетком 20. века." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 391–411. Web. 30 Nov. 2022