Velimirović, D. 2021 Sep 24. Од природе до културе: храна и род у руралној Шумадији у 19. и почетком 20. века. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:2