Velimirović, D. (2021). Од природе до културе: храна и род у руралној Шумадији у 19. и почетком 20. века. Гласник Етнографског института САНУ, 69(2), 391–411. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/975