VELIMIROVIĆ, Danijela. Од природе до културе: храна и род у руралној Шумадији у 19. и почетком 20. века. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 391–411, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/975>.
Датум приступа: 30 nov. 2022